Forside > Teknologi > Salt er fremtidens energidepot

Salt er fremtidens energidepot

Solceller i grønt landskab med blå himmel i baggrunden.

Salt er muligvis et af vores vigtigste våben i kampen mod global opvarmning. Der er fuld fart i udviklingen på området. Det har vist sig, at salt har nogle formidable egenskaber, som ikke belaster miljøet lige så hårdt som fossile brændstoffer.
Læs med her og bliv klogere på, hvordan salt kan udnyttes som energireserve på en miljømæssig sund måde.

Salt og energi

Solceller i grønt landskab med blå himmel i baggrunden. Energien fra Solceller kan lagres i salt.

Vores fokus har i mange år ligget på udviklingen af vedvarende energikilder til fremstilling af strøm og varme til både privat og erhvervsmæssigt brug, og man er nået utroligt langt i denne sektor.

Vindmøller er blevet ekstremt effektive. I dag er den samlede danske kapacitet på 5845 MW – omregnet svarede det til 42% af det danske elforbrug i 2015.
Der er dog et meget væsentligt problem ved fremstilling af vedvarende energi fra eksempelvis vindmøller og solceller; lagring af energien!

Lagring af energi

Vindmøller er intet mindre end geniale, når vinden blæser, og forbruget af el er højt. Men hvad sker der, hvis der er helt vindstille, og elforbruget fortsat er højt? Eller hvis det blæser en halv pelikan, men energiforbruget samtidigt er helt i bund?
Og hvad med de sommerdage, hvor det er overskyet, og vores solceller derfor ikke udnytter deres fulde potentiale? Eller om natten, hvor solen ikke skinner?

Energien er nødt til at komme et sted fra. Som det er i øjeblikket lagres energien fra vindmøller ikke, da dette ville kræve nogle absurd store batterier. Vi risikerer altså, at energiforbruget ikke kan dækkes af vindmøller på de vindstille dage. Og omvendt risikerer vi at have en overproduktion af el, hvis vores forbrug ligger meget lavt de dage, hvor det blæser meget.

I dag løser vi problemet ved at sende den overskydende el til andre lande som eksempelvis Tyskland. De dage, hvor Danmark ligger i underskud, importerer vi el fra andre lande som Norge og Tyskland. Vi udveksler altså energi for at udligne svingninger i vejr og forbrug, og det koster penge!

Hvad hvis vi kunne oplagre energien og holde den inden for Danmarks grænser til senere brug? Så kunne vi blive fri for at betale udgifter for at hente energien fra andre lande, og samtidig kunne vi fortsat levere energien til de lande, som havde brug for det. Og så tjener vi pludselig penge!

Med solenergi er dette faktisk en mulighed.

Maksimal udnyttelse af overskyden energi

Det har vist sig, at salt og energi kan forenes og ved at gøre dette kan energien fra sollys ophobes i salten og dermed gemmes til senere brug. Det er samme princip, man bruger i batterier. Batteriet lades op (lagres) med elektricitet, og denne kan så gemmes i batteriet til senere brug.

I øjeblikket bliver der primært forsket og udviklet i, hvordan solenergi kan opmagasineres i salt, men i fremtiden vil jeg ikke udelukke, at man finder en løsning på at overføre energien i elektriciteten; fra vindmøllerne til salten.

Projekter

CSP-teknologi (Concentrated Solar Power, på dansk: koncentreret solkraft) benyttes forskellige steder i verden allerede.
Princippet i CSP går ud på at pege et stort antal af spejle mod et tårn, som er placeret i midten af anlægget. Spejlene bruges til at reflektere solens stråler mod tårnet, og inde i tårnet pumpes smeltet salt rundt som, når det passerer tårnets top, vil optage energien fra det reflekterede sollys. Det smeltede salt opvarmes til 560°C og oplagres i store tanke. Saltet er utroligt effektivt til at holde på energien. Derfor kan man oplagre energi om dagen og udløse energien fra salten om natten.
Det er også muligt at bruge det brændvarme flydende salt til at producere el. Det gør man ved at producere damp gennem nogle store varmevekslere, som derefter kan føres igennem en dampturbine, som trækker en generator.

For at oplagre energien i længere tid er vi nødt til at gå skridtet videre. Et nyt ph.d.-projekt har måske knækket koden.
I helt korte træk går projektet ud på, at man har opskaleret princippet fra de små håndvarmere, som man kan tage med sig på skiferien. Først opvarmes et flydende salthydrat til det smelter, og derved er der blevet tilføjet energi til salthydratet. Når salthydratet smelter igen, skulle man tro, at energien blev frigivet, og saltet fandt tilbage til sin oprindelige krystalform – dette er dog ikke tilfældet.
Saltet forbliver flydende, når det afkøles. Først når det påvirkes udefra begynder krystaliseringsfasen, hvorved den oplagrede energi frigives i form af varme.

Ved at kombinere forskellige teknologier er det altså muligt at oplagre energi til senere brug.

Ulemper

Det lyder jo næsten for godt til at være sandt. Derfor vil jeg lige hurtigt nævne, at brugen af flydende salt i større anlæg medfører nogle komplikationer.
Disse anlæg opføres normalt i metal, og som du måske ved er salt og metal en dårlig kombination, da salten medvirker til at metallet korroderer. Derfor skal der bruges særlige typer af metal, som er dyre at fremstille og vedligeholde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *